Sailauf – Thomas Daniel Schlee: Sicut ros Hermon op. 74/1

19 May 2019

19 May 2019 Sailauf (Kirche St. Vitus)

Thomas Daniel Schlee: Sicut ros Hermon op. 74/1 

Martin Patzlaff, Orgel